Dergiler

Journal of Education in Science, Environment and Health

The Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) hakemli, bilimsel, çevrimiçi uluslararası bir dergidir. JESEH dergisi ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili sadece ingilizcedir. 

JESEH birbiri ile ilişkili üç farklı alandan makaleler kabul eder. Bu alanlar fen eğitimi, çevre eğitimi ve sağlık eğitimidir.


Fen eğitimi: Erken çocukluktan üniversite eğitimine kadar okul ortamlarında fen öğretimi ve öğrenimine ve fen eğitiminin diğer disiplinlerle, özellikle de STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) disiplinleri ile ilişkisini ele alan çalışmalar, fen eğitiminde teknoloji kullanımını ön plana çıkartan sanal laboratuvar, robotik kodlama, uzaktan eğitim v.b. çalışmalar, STEM eğitimi, fen eğitimi ve teknolojinin kesişimini ele alan en yüksek kalitede araştırma makalelerini kapsar.

Çevre Eğitimi: Hava, su, toprak kirliliği gibi çevre sorunları, çevre eğitiminin tüm yönleriyle ilgili makaleler ve raporlar; asit yağmurları, karbon ayak izleri, iklim değişikliği, sera etkisi, küresel ısınma ve sürdürülebilir kalkınma, sınıf dışı aktiviteler, çevre bilinci, enerji kaynağı ve yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve tüketim toplumunun anlaşılmasını geliştirmeye odaklanır.

Sağlık Eğitimi: K-12 okul ortamlarında sağlık eğitiminde yürütülen araştırmalar, bilgi ve iletişim teknolojilerini sağlık eğitimine entegre eden makaleler, teknoloji ile ilgili sağlık sorunları bağımlılığı, nomofobi, siber zorbalık ve yeni ampirik bulguların ve yeni fikirlerin paylaşılması üzerine yoğunlaşan makaleler gelişmekte olan sağlık meslekleri eğitimi, hemşirelik eğitimi, tıp eğitimi, cinsel sağlık eğitimi.

www.jeseh.net
 

International Journal of Assessment Tools in Education

Kapak Resmi International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) hakemli, bilimsel, çevrimiçi uluslararası bir dergidir. International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), eğitimde ölçme ve değerlndirme ile ilgili tüm araştırma makalelerini kabul etmektedir.  Orijinal teorik çalışmalar, literatür incelemeleri, ve araştırma makaleleri derginin odağını oluşturur. Makaleler orijinal ve herhagngi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler IJATE'ye sunulduğu sırada başka bir yerde inceleme altında olmamalıdır. 

IJATE,  Web of Science (ESCI index) ve ERIC tarafından indekslenmektedir.

 

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijate 

 

Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences

Cover Image The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS) hakemli, bilimsel, çevrimiçi uluslararası bir dergidir. EPESS'de yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler  konferanslardan davet edilir. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), eğitim ve sosyal bilimler hakkındaki tüm araştırma makalelerini kabul etmektedir.  Orijinal teorik çalışmalar, literatür incelemeleri, araştırma raporları,  ve araştırma makaleleri derginin odağını oluşturur. Makaleler orijinal ve herhagngi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makaleler EPESS'e sunulduğu sırada başka bir yerde inceleme altında olmamalıdır. Konferans bildirilerinin tam metinleri inceleme süreci sonrasında EPESS'te yayınlanır  

www.epess.net

Supported by
Gaziantep University
ISRES
Obeca