Değerli Meslektaşlarım,
 
Sizleri 15-18 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan 2. Uluslararası Kişisel Gelişim (2nd International Conference on Personel Development) Konferansına (IConPED) davet etmek etmekten büyük mutluluk duymaktayız. IConPED konferansı Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) Derneği (UEBAD) tarafından organize edilmektedir. IConPED her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bir konferanstır. 
 
Konferans yüz yüze yapılacaktır. Bununla bilikte online katılım seçeneği de mevcuttur. Konferansa online olarak katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini seçmelidir..Hakem değerlendirme sürecinden sonra, İngilizce olan tüm makaleler  The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (www.epess.net) dergisinde yayınlanacaktır. IConPED 2022 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Educational Disciplines 2022" ve "Current Studies in Social Sciences 2022" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 

Konferansın amacı, farklı ülkelerden akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileri bir araya getirmek, kişisel gelişim alanında teorik ve pratik konuları tartışmaktır. Bu alandaki değerli katkılarınız bilim komitesi tarafından değerlendirilecek ve sunulması onaylanan çalışmalar bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Uzmanlığınızı, deneyiminizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyacağız. 
Saygılarımızla,

IConPED Düzenleme Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Crystal
Sieger